Tel.\Fax: 048/410 46 86
bubon bubon bubon spodná časť

Samoobslužné práčovneVyužite služby naších samoobslužných práčovní. V prípade potreby informácii o aktuálnej situácii v práčovni využite
live webkamery ktore Vám sú dostupne 24 hodín denne.


Zóna 1 - UMB, Tajovského ulica, ŠD - 3, blok B [B]

Samoobslužná práčovňa
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

OTVORENÉ NON-STOP

Zóna 4 - OC GLAVICA - Devínska Nová Ves

Samoobslužná práčovňa QUICKWASH
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

Po.-Ne.-06:00=22:00

ZÓNA 2 - UMB, Tajovského ul., ŠD-1, blok "A", 2.p.

Samoobslužná práčovňa
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

OTVORENÉ NON-STOP

Zóna 3 - OD PRIOR - Banská Bystrica

Samoobslužná práčovňa
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

Po.-Ne.- 09:00=22:00

ZÓNA 5 - OC DUBRAWA- Dúbravka

Samoobslužná práčovňa QUICKWASH
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

Po.-Ne.- 06:00=22:00

Zóna 6 - UMB - Komenského ul., ŠD-2, 3.p.

Samoobslužná práčovňa
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

OTVORENÉ NON-STOP