Tel.\Fax: 048/410 46 86
bubon bubon bubon spodná časť

KontaktPRAMAKO s.r.o.
Podháj 67
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
E-mail:
IČO: 36698121
DIČ: 2022271823
IČ DPH: SK2022271823
Tel./fax: 048/410 46 86
Vedúci prevádzky: +421 903 503 070
Manager: +421 903 807 907
: +421 903 593 979Vysvetlivky

zberňa prádla Pobočky, zberne prádla
a bielizne

samoobslužná práčovna Pobočky, samoobslužných
práčovníPobočky, zberne prádla, bielizne a samoobslužné práčovne